slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3

Rozpoczęcie

Wielomiesięczne przygotowania Sparty jako głównego organizatora MŚ Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance 2013 ostatecznie weszły w fazę najważniejszą. Przyjazd poszczególnych teamów , przygotowanie wszystkich ekip ( sędziowskiej , bezpieczeństwa, technicznej i innych ) . Piątkowe spotkanie techniczne czy sobotnie z zawodnikami . Oficjalny trening od godz. 14-stej do 17-stej . Przejazd zespołów ulicami Augustowa z tradycyjnym pilotem kolumy czyli J. Wisniewskim.. Oficjalne rozpoczęcie na Rynku Zygmunta Augusta połączone z prezentacją wszystkich teamów. Byli obecni ważni goście a wśród nich m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego J. Dworzański i Wice Marszałek M. Baszko , Prezes Totalizatora Sportowego Lotto ( partner strategiczny zawodów ) W. Szpil, Wice Prezydent Światowej Federacji Sportów Motorowodnych ( UIM ) J. Czeszko, Komisarz zawodów z ramienia UIM i jednoczenie Prezydent Francuskiej Federacji Sportów Motorowodnych F. Lomme, Burmistrz Augustowa K. Kożuchowski. Była też konferencja prasowa w której uczestniczyli dziennikarze mediów krajowych ( m.in TVP i mediów regionalnych jak np. Radio Bialystok ) . Prezes Sparty L. Cieślik pełnił honory gospodarza i organizatora zawodów i starał się wszystkich zadowolić , Ale też co najważniejsze było ciepłe przyjęcie przez mieszkańców i turystów.

Philippe Chiappe Wice Mistrz Świata wodnej formuły F1 z 2012 roku startujący w teamie Drakkar powiedział., iż dla niego Augustów jest wspaniałym miejscem do którego zawsze przyjeżdża z przyjemnością a miasto ma duży potencjał aby stać się jednym z głównych miast sportów motorowodnych w Europie, ( na jednym ze zdjęć autor z P. Chiappe ) Z kolei B. Marszałek zawsze podkreśla iz Augustów jest dla niego tym magicznym miejscem , które zawsze będzie mile wspominać i zawsze do niego wraca. Odrębną kwestią jest duże wsparcie Augustowskiej firmy Balt Yacht w start Bartka w wyścigach F1 H20 i Enduramce .

Po raz pierwszy Polskie Teamy Balt Yacht i Slepska mają duże szanse na zdobycie czołowych miejsc w MŚ Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance 2013

IMG_2681 IMG_2683 IMG_2684 IMG_2685 IMG_2686 IMG_2687 IMG_2689 IMG_2690 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2693 IMG_2695 IMG_2696 IMG_2697 IMG_2698 IMG_2699 IMG_2701 IMG_2702 IMG_2703 IMG_2704 IMG_2705 IMG_2706 IMG_2707 IMG_2708 IMG_2709 IMG_2710 IMG_2711 IMG_2712 IMG_2713 IMG_2714 IMG_2715 IMG_2716 IMG_2717 IMG_2719 IMG_2720 IMG_2721 IMG_2722 IMG_2723 IMG_2724 IMG_2725 IMG_2726 IMG_2727 IMG_2728 IMG_2730 IMG_2731 IMG_2732 IMG_2733 IMG_2734