« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

P R O T O K Ó Ł Komisji Uchwał i Wniosków z Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” z dnia 9 marca 2012

Komisja Uchwał i Wniosków wybrana na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów ukonstytuowała się w następującym składzie:

  1. Wojciech Walulik – Przewodniczący
  2. Andrzej Masiewicz – Sekretarz
  3. Andrzej Palka – Członek

Komisja w oparciu o złożone sprawozdania i po wysłuchaniu dyskusji na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów proponuje następujące uchwały i wnioski:

Uchwały:

  1. Przyjąć sprawozdanie finansowe – bilans Klubu za rok 2011 r.
  2. Dokonano wyboru Mieczysława Sobolewskiego i Adama Sieńko jako delegatów klubu AKS ,,Sparta’’ Augustów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku w 2012 r.

Wnioski:

  1. Adam Wysocki zgłosił wniosek o zatrudnienie dodatkowego szkoleniowca do sekcji kajakowej.
  2. Krzysztof Andruszkiewicz zgłosił wniosek o systematyczne nadsyłanie materiałów potrzebnych do redagowania strony internetowej Klubu.
  3. Jakub Rutkowski zgłosił wniosek o dokonanie remontu kapitalnego skoczni narciarskiej.
  4. Wojciech Krzywiński zgłosił wniosek o wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych hangaru sekcji kajakowej w obliczu zbliżających się XXVIII Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym.
  5. Mieczysław Sobolewski zgłosił wniosek o dokonanie zabezpieczenia rezerwacji nowej sali gimnastycznej na potrzeby sekcji piłki nożnej.W/w uchwały i wnioski zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie do realizacji przez Zarząd Klubu.

Augustów, dnia 9 marca 2012 r.

 

niedziela, 18 marca, 2012 Aktualności, Pozostałe