slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3

Władze AKS Sparta Augustów

Prezydium klubu :

Prezes – Zdzisław Sadowski

 

 

 

 

 

 

Vice Prezes – Krzysztof Andruszkiewicz

Vice Prezes – Krzysztof Andruszkiewicz

Skarbnik - Piotr Markiewicz

Vice Prezes – Piotr Markiewicz

Vice Prezes – Wojciech Salik

 

 

 

 

 

 

Skarbnik:

Skarbnik- Patryk Palczewski

Patryk Palczewski

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Grajewska

Marek Kozłowski

Ryszard Iwaszkiewicz

 

 

 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Iwona Olszewska – Przewodnicząca

Jakub Rutkowski – Wiceprzewodniczący

Waldemar Rusiłowski – Sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący

Andrzej Czuper – Zastępca

Janusz Koszycki – Członek