• Olimpijczycy Augustowskiego Klubu Sportowego

Prace Zarządu Sparty.

W ciągu  ostatnich kilku  dni aż trzykrotnie spotykał się Zarząd AKS Sparta Augustów.

Wpierw było rutynowe spotkanie Zarządu w którym m.in. omawiano podpisaną umowę z  Burmistrzem Augustowa dotyczącą  utworzenia klas sportowych . Dyskutowano również nad tegorocznymi działaniami klubu związanymi z imprezami sportowymi oraz  rocznicą70 lecia powstania klubu. Ważnym tematem  jak zawsze na początku roku  była sytuacja finasowa klubu oraz nowe wyzwania stojące  przed klubem.

Kolejne dwa spotkania dotyczyły już przygotowań dotyczących utworzenia klas sportowych . Stąd też pierwsze spotkanie odbyło się z sekcjami nart wodnych oraz kajakarskiej a celem było rozważenie utworzenia klasy sportów wodnych . Drugie to juz spotkanie z sekcja piłki nożnej .

Oba były też okazją do poznania bieżących spraw każdej sekcji oraz wyzwań przed którymi w nowym roku stoi klub i poszczególne sekcje .

Przed członkami Zarządu szczególny rok i dużo pracy w Nowym Roku  a nadmieniamy iż członkowie Zarządu pracują społecznie.

wtorek, Styczeń 17th, 2017 Aktualności, Pozostałe Brak komentarzy

Zawodnik Sparty Marcin Burzym otrzymał powołanie na zgrupowanie kadry juniorów .

Miło nam donieść,  iż  nasz zawodnik Marcin Burzym otrzymał powołanie na zgrupowanie kadry juniorów w kajakarstwie klasycznym .  Zgrupowanie odbędzie się w  Szczyrku w dniach 22.01-04.02.2017 r.

poniedziałek, Styczeń 16th, 2017 Aktualności, Kajakarstwo Brak komentarzy

Podlaska Marka Roku – kolejna edycja konkursu rozpoczęta .

Podlaska Marka to prestiżowa nagroda Marszałka Województwa przyznawana od trzynastu lat najlepszym inicjatywom, wydarzeniom, produktom. Formuła przedsięwzięcia jest otwarta, każdy może zgłosić swojego faworyta.

Dlatego, jeśli tworzysz, projektujesz lub aktywnie działasz, możesz zaproponować coś, co powstało dzięki Tobie. A może chciałbyś zareklamować produkty, inwestycje lub usługi, których próbowałeś, które widziałeś lub z nich korzystałeś? Teraz masz taką możliwość!

Kandydatów można zgłaszać w sześciu kategoriach: Produkt (Użytkowy i Spożywczy), Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo. W każdej z nich można wskazać po jednej kandydaturze. Wyjątkiem jest kategoria Produkt, gdzie można oddać swój głos na Produkt Użytkowy i Produkt Spożywczy.

Aby oddać swój głos wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie podlaskamarka.pl i przesłać go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2017 r.

6 kategorii Podlaskiej Marki:
PRODUKT: wyroby i usługi, posiadające szczególne cechy jakościowe, użytkowe, estetyczne; produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności oraz znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznych,
INWESTYCJA: obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
ODKRYCIE: przedmioty i usługi, powstałe w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,
WYDARZENIE: wydarzenia o dużym potencjale rozwojowym, rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza nim,
KULTURA: dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
SPOŁECZEŃSTWO: instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym.

Obsługę Podlaskiej Marki prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 66 54 452, 453, 454 pmr@wrotapodlasia.pl

środa, Styczeń 4th, 2017 Aktualności, Pozostałe Brak komentarzy

Klasy sportowe stały się faktem .

We wtorek, 3 stycznia 2017 r. uroczyście podpisano porozumienie dotyczące utworzenia klas sportowych między Samorządem Augustowa a przedstawicielami związków sportowych oraz dyrektorami szkół ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie.

Podpisanie porozumienia to nie tylko pierwszy krok w kierunku uruchomienia klas sportowych w Augustowie, ale także działanie na rzecz rozwijania sportu i polepszania współpracy pomiędzy Samorządem Augustowa, augustowskimi związkami sportowymi oraz szkołami.

– Augustów jest znaczącym punktem na sportowej mapie Polski. Jestem przekonany, że uruchomienie klas sportowych spowoduje podniesienie poziomu szkolenia sportowego młodych mieszkańców naszego miasta oraz pomoże w szybkim wyłonieniu „perełek” i największych talentów w tworzącym się środowisku sportowym wśród młodzieży  powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Utworzenie klas sportowych ma na celu kształcenie dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych mających odpowiednie warunki zdrowotne. Klasy sportowe umożliwią uczniom odpowiedni rozwój talentów. W klasach sportowych uczniowie realizować będą programy szkolenia sportowego (prowadzone we współpracy ze związkami sportowymi) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. W szkolnym planie nauczania umieszczone zostaną zajęcia sportowe w wymiarze co najmniej 10 godzin nauczania tygodniowo, a plan lekcji zostanie opracowany tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych. Uczniowie z klas sportowych będą mieli możliwość uczestnictwa w zawodach i obozach szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem imprez, uzgodnionym pomiędzy związkami sportowymi a szkołami.

W trakcie uroczystego podpisywania porozumień związki sportowe reprezentowali: Adam Sieńko z AKS Sparta, Tomasz Wyszyński z UKS Centrum, Jarosław Ossowski z UKS Nord, Jan Sierocki z Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego, Jolanta Sowól z UKS Technik. Dyrektor ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie Wiesława Chrulska podpisała porozumienie z UKS Centrum, które będzie trenowało uczniów w piłce siatkowej oraz z Augustowskim Towarzystwem Pływackim w celu utworzenia klasy o profilu pływackim. Natomiast dyrektor ZSS nr 2 w Augustowie Mariola Karpińska dzięki współpracy z UKS Technik utworzy klasę o profilu lekkoatletycznym, z UKS NORD – o profilu żeglarsko-wioślarskim, a dzięki współpracy z AKS Sparta uczniowie będą mogli intensywniej trenować piłkę nożną i sporty wodne w ramach zajęć szkolnych. 

Nabór do klas sportowych szkoły będą przeprowadzały we współpracy ze związkami sportowymi. Porozumienie będzie realizowane od 1 września 2017 r.

http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/w-augustowie-powstana-klasy-sportowe

środa, Styczeń 4th, 2017 Aktualności Brak komentarzy