• Olimpijczycy Augustowskiego Klubu Sportowego

Za nami Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Spotkanie Delegatów AKS Sparta.

Tradycyjnie sala konferencyjna Urzędu Miejskiego gościła delegatów i członków Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta Augustów na zebraniu sprawozdawczym naszego stowarzyszenia. Tym razem było to również wyborcze spotkanie delegatów . Dla niektórych naszych kolegów  z naszego Zarządu  było to ostatnie spotkanie w tej roli w  tym dla Prezesa Sparty

Wszystkich delegatów , gości i członków przywitał Prezes Klubu dr Adam Sieńko . A później bardzo sprawnie  były realizowane poszczególne punkty z porządku naszych obrad dzięki prowadzeniu obrad przez naszego kolegę L. Cieślika. Wybrano Komisję Mandatową i Uchwał i Wniosków.

 Prezes Klubu przestawił sprawozdanie z  4 – letniej  kadencji  jak również  za ostatni rok omawiając  dokładnie   wyniki każdej z trzech sekcji klubu .Wpierw  jednak  minutą ciszy uczczono tych którzy  od nas odeszli : wieloletniego Dyrektora Biura Romka Karbońskiego oraz Członka Zarządu  Konrada Rumińskiego.

Adam Sieńko  w swym wystąpieniu podkreślił  iż jest to jego ostatnie wystąpienie jako Prezesa Klubu Sparta . Z racji wyboru na Radnego musi złożyć swą rezygnację i to po dzisiejszym spotkaniu zrobi.

Sprawozdania przedstawione przez Prezesa zamieścimy na stronie Sparty. Co było ważne w wystąpieniu ustępującego Prezesa  jak podkreślał „ nigdy nie zdarzyło się aby zawodnicy nie mogli pojechać na zawody „.

Główna księgowa  Eliza Zakrzewska przedstawiła wynik finansowy klubu  oraz bilans za 2018 rok.

Burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk w swym wystawieniu  gratulował wyników  klubu w 2018 roku . M.in. powiedział  „ nie ma Augustowa  bez Sparty  i Sparty  bez Augustowa „. W swym wystąpieniu Pan Burmistrz   nawiązał do sytuacji finansowej klubu  mówiąc iż dołoży starań aby skutecznie i szybko wprowadzić nowe rozwiązania aby sfinansować  koszty działalności klubu .

Panie Burmistrzu trzymamy za słowo .

Po wystąpieniach ustępujący Zarząd w składzie :

A,Sieńko – Prezes ,  K. Andruszkiewicz i Z. Sadowski – Wice Prezesi  oraz członkowie P. Markiewicz, B. Pozniakowski, A. Palka, A. Masiewicz, B. Kozłowski i W. Rusiłowski;  uzyskał absolutorium.

Pózniej dokonano wyboru nowych władz klubu .

Od dnia wczorajszego na najbliższe 4 lata AKS Sparta kierować  będzie Zdzisław Sadowski.

Wice Prezesami zostali wybrani :

Krzysztof Andruszkiewicz

Piotr Markiewicz

Wojciech Salik

Członkami Zarządu zostali:

Bartłomiej Poznakowski – Sekretarz

Patryk Palczewski – Skarbnik

Agnieszka Grajewska

Marek Kozłowski

Ryszard Iwaszkiewicz

Piotr Domaszewski

Na zakończenie wystąpił nowy Prezes klubu dziękując tym którzy  społecznie pracowali przez ostatnie lata i z różnych względów nie kandydowali do nowych władz jak również  przedstawił co będzie najważniejsze w najbliższym czasie w działaniach nowego Zarządu  klubu.

Na tym Walne Sprawozdawczo Wyborcze Spotkanie Delegatów zakończono .Na zdjęciu nowy Prezes AKS Sparta Zdzisław Sadowski oraz zdjecia z Walnego Sparty.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze AKS Sparta
sobota, Luty 16th, 2019 Aktualności Brak komentarzy

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów AKS „Sparta „

            Zarząd Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” informuje iz   Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów,  odbędzie się dnia 15 lutego 2019 roku (piątek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.30 w drugim terminie.

Proponowany porządek Zebrania:

 1.  Otwarcie zebrania
 2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 3.  Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 4.  Wybór komisji:

 – Mandatowej

 – Uchwał i Wniosków

 •  Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 •  Sprawozdanie z działalności Klubu za okres sprawozdawczy
 •  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 •  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 •  Sprawozdanie finansowe – Bilans za 2018 rok
 •  Wystąpienia zaproszonych gości
 •  DYSKUSJA
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 •  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 •  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 •  Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
 •  DYSKUSJA
 •  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 •  Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu w celu ukonstytuowania się
 •  Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się
 •  Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego w celu ukonstytuowania się
 •  Wystąpienie Prezesa Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”
 •  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 •  Zakończenie obrad.
piątek, Luty 1st, 2019 Aktualności Brak komentarzy

Najsłynniejszy wyścig żeglarski Sydney – Hobart oczami niedoszłego uczestnika.

Od kilku dni głośno w mediach o decyzji organizatorów wyścigu Sydney – Hobart, którzy nie dopuścili do startu załogi Yacht Clubu Sopot. Ba sam yacht został „aresztowany „.  Jak było naprawdę-  warto przeczytać artykuł którego autorem jest jeden z członków nieodpuszczonej do startu polskiej  ekipy – Jacek Siwek . Ktoś powie dlaczego na stronie Sparty o tym piszemy . Już wyjaśniam; Jacek Siwek od 1991 do 2010  był pracownikiem British American Tobacco Polska SA. Zajmował różne stanowiska –tworzył pierwsze biuro BAT w Polsce  i był jej szefem. To jego zespół  był  odpowiedzialny za prywatyzacje augustowskiej „formozy”czyli Przedsiębiorstwa Wyrobów Tytoniowych w Augustowie. Jako pierwszy Polak zrobił europejską karierę  m.in  był w BAT osobą odpowiedzialną za sprawy korporacyjne w Europie .  I to co dla nas istotne to  za jego kadencji zgodnie z ówczesnymi przepisami   AKS Sparta otrzymywał duże wsparcie finansowe.  Miedzy innymi nasi najlepsi zawodnicy mieli ufundowane stypendia a Sparta solidnego partnera. Pan Jacek Siwek został honorowym członkiem AKS Sparta a to zaszczytne wyróżnienie wręczał Zygmunt Kowalik. J. Siwek przy każdej okazji pyta co nowego w Augustowie i co ważne  zawsze mile wspomina nasze miasto i nasz klub.

Od kilku lat Jacek Siwek realizuje jedną ze swoich pasji jakim są starty w najsłynniejszych regatach morskich . To on m.in. był członkiem ekipy yachtu Volvo 70  ( za zdjęciu )

 

 

 

 

 

 

 

Warto przeczytać jego artykuł który ukazał się z Żaglach.

https://zagle.se.pl/sport/regaty-sydney-hobart-bez-zeglarzy-z-yacht-club-sopot-aa-CZPU-3ieT-FH2x.html

piątek, Grudzień 28th, 2018 Aktualności Brak komentarzy

Życzenia od Sparty

sobota, Grudzień 22nd, 2018 Aktualności Brak komentarzy