« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

AKS Sparta dziękuje za wsparcie , zaangażowanie i pomoc .

Jak co roku  Augustowski Klub Sportowy jest  głównym organizatorem Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance. Jest to duże wyzwanie dla naszego klubu tym bardziej,  iż ranga tych zawodów z roku na rok rośnie. Władze Międzynarodowej Federacji Sportów Motorowodnych  UIM wysoko oceniają nasze zawody a  dowodem są raporty o zawodach przygotowywane przez komisarzy UIM i opinia zawodników startujących w Augustowie . W tym roku do Augustowa UIM skierował dwóch komisarzy jednego z Węgier a drugiego z Francji, którzy z ramienia tej organizacji nadzorowali nasze zawody.

 Czternasta już edycja  zawodów  przebiegła sprawnie ale przygotowania do nich rozpoczęły się zaraz po zakończeniu ubiegłorocznej edycji .  Duża w tym zasługa biura zawodów i jej szefowej Agnieszki Grajewskiej, którą dzielnie wspierała Kamila . Dużo pracy włożyli też Wice Prezesi Klubu Z. Sadowski i K. Andruszkiewicz . Dziękujemy też M. Krzywińskiemu za pomoc przy ustawianiu toru oraz W. Krzywińskiemu za komentowanie zawodów oraz naszemu biurowi Sparty . Duże podziękowanie należą się  dla sędziów PZMiNW  pod przewodnictwem Sędziego Głównego Jerzego Wojewody oraz wsparcie ze strony Wice Prezesa PZMiNW Tomasza Wencla .

Partnerem strategicznym zawodów był Totalizator Sportowy Lotto .

Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął Marszałek Województwa  Podlaskiego .

Partnerami , którym  również dziękujemy byli :

Burmistrz Augustowa,  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,  Augustowskie Placówki Kultury, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Sparta Augustów jest wdzięczna i dziękuje następującym instytucją i firmom bez których trudno byłoby zorganizować takiego przedsięwzięcie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przedsiębiorstwo BUD REM Stanisław Niedzwiecki  oraz  firmom :

Inex
Inees
Nikon
Boat shop
Nadleśnictwo Augustów
Balt Yacht  i J.W. Ślepsk
PREDOM  
Augustowianka
Restauracja Maska
Ochotnicza Straż Pożarna z Lipowca , WOPR Augustów
Grupa Ratownicza Nadzieja

Służby porządkowe w tym KP Policji w Augustowie oraz  
Powiatowa Straż Pożarna.

Dziękujemy też ekipie Pana Edwarda za pomoc techniczną oraz Wolontariuszom a szczególnie Kamili z biura zawodów.

Nie zapominamy o naszych stałych partnerach wspierających  przez cały rok nasz klub ;

Poldren Augustów , Przychodni Eskulap, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej GIGA  , POM Augustów,  PSS SPOŁEM Augustów .

Oddzielne podziękowania kierujemy do Żeglugi Augustowskiej.

Dziękujemy naszym partnerom medialnym :

TVP Białystok , Polskie Radio Białystok , Augustów 24, Dziennik Powiatowy, Kilwater. Żagle.

Do zobaczenia za rok.   

 

 

wtorek, 10 lipca, 2018 Aktualności