« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Benedykt Kozłowski – odznaczony Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego .

 

Miło jest nam poinformować iż wieloletni członek Zarządu AKS Sparta Pan Benedykt Kozłowski  odznaczony został  Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego . To zaszczytne odznaczenie otrzymał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego ,który sam wnioskował o przyznanie tej nagrody dla Pana Kozłowskiego. Przy wręczaniu obecny był również Pan Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk oraz Paweł Wnukowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego . Uroczystość miała miejsce podczas obrad Podlaskiego Forum Gospodarczego . Gratulujemy.

Dla przypomnienia AKS Sparta jest również  odznaczony tą zaszczytną odznaką .

Więcej o samej nagrodzie :

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego została ustanowiona Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r.
 
Uchwała Nr XIX/206/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2008-06-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały podjętej na wniosek Komisji Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego przyznaje „Odznakę” osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego.

Z wnioskiem o przyznanie „Odznaki” może wystąpić:

  1. Wojewoda Podlaski,
  2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
  3. Marszałek Województwa Podlaskiego,
  4. komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego,
  5. organy statutowe jednostek samorządu terytorialnego,
  6. organizacje społeczne, gospodarcze, związki i stowarzyszenia.

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego może być przyznana tej samej osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną tylko raz; ponadto przyznaje się ją w jednym roku najwyżej piętnastu osobom fizycznym i pięciu podmiotom nie będącym osobami fizycznymi.

piątek, 15 listopada, 2019 Aktualności, Pozostałe