« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Klasy sportowe stały się faktem .

We wtorek, 3 stycznia 2017 r. uroczyście podpisano porozumienie dotyczące utworzenia klas sportowych między Samorządem Augustowa a przedstawicielami związków sportowych oraz dyrektorami szkół ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie.

Podpisanie porozumienia to nie tylko pierwszy krok w kierunku uruchomienia klas sportowych w Augustowie, ale także działanie na rzecz rozwijania sportu i polepszania współpracy pomiędzy Samorządem Augustowa, augustowskimi związkami sportowymi oraz szkołami.

– Augustów jest znaczącym punktem na sportowej mapie Polski. Jestem przekonany, że uruchomienie klas sportowych spowoduje podniesienie poziomu szkolenia sportowego młodych mieszkańców naszego miasta oraz pomoże w szybkim wyłonieniu „perełek” i największych talentów w tworzącym się środowisku sportowym wśród młodzieży  powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Utworzenie klas sportowych ma na celu kształcenie dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych mających odpowiednie warunki zdrowotne. Klasy sportowe umożliwią uczniom odpowiedni rozwój talentów. W klasach sportowych uczniowie realizować będą programy szkolenia sportowego (prowadzone we współpracy ze związkami sportowymi) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. W szkolnym planie nauczania umieszczone zostaną zajęcia sportowe w wymiarze co najmniej 10 godzin nauczania tygodniowo, a plan lekcji zostanie opracowany tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych. Uczniowie z klas sportowych będą mieli możliwość uczestnictwa w zawodach i obozach szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem imprez, uzgodnionym pomiędzy związkami sportowymi a szkołami.

W trakcie uroczystego podpisywania porozumień związki sportowe reprezentowali: Adam Sieńko z AKS Sparta, Tomasz Wyszyński z UKS Centrum, Jarosław Ossowski z UKS Nord, Jan Sierocki z Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego, Jolanta Sowól z UKS Technik. Dyrektor ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie Wiesława Chrulska podpisała porozumienie z UKS Centrum, które będzie trenowało uczniów w piłce siatkowej oraz z Augustowskim Towarzystwem Pływackim w celu utworzenia klasy o profilu pływackim. Natomiast dyrektor ZSS nr 2 w Augustowie Mariola Karpińska dzięki współpracy z UKS Technik utworzy klasę o profilu lekkoatletycznym, z UKS NORD – o profilu żeglarsko-wioślarskim, a dzięki współpracy z AKS Sparta uczniowie będą mogli intensywniej trenować piłkę nożną i sporty wodne w ramach zajęć szkolnych. 

Nabór do klas sportowych szkoły będą przeprowadzały we współpracy ze związkami sportowymi. Porozumienie będzie realizowane od 1 września 2017 r.

http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/w-augustowie-powstana-klasy-sportowe

środa, 4 stycznia, 2017 Aktualności