« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Kolejne ważne spotkanie Zarządu Sparty z Burmistrzem Augustowa i Starostą Powiatu.

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z Włodarzami Miasta i Powiatu nt. działalności Sparty. Tym razem miejscem spotkania był Urząd Miejski. W spotkaniu oprócz Pana W. Walulika i  J. Szlaszyńskiego uczestniczył Zarząd Sparty  wraz z trenerami poszczególnych sekcji . Uczestnikiem spotkania był również A. Zarzecki dyr. Centrum Sportu i Rekreacji .

W trakcie spotkania omawiano status poszczególnych sekcji a przede wszystkim co można zrobić .

I tak sekcja piłki nożnej ma poważny problem z brakiem boisk  do treningów. Trzeba nadmienić,  iż tylko w obu Akademiach piłkarskich gra ponad 160  młodych piłkarzy . Brakuje dużego boiska do treningów . Starosta zadeklarował udostępnienie boiska przy ul. Partyzantów ( przy LO).  Z kolei Pan Burmistrz rozważy możliwość  przygotowania pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnia  na terenie CSiR przy ul. Tytoniowej ( boisko przy dawnym torze łyżwiarskim ) .

Sekcja kajakarska – istnieje szansa ma pomoc ze strony Powiatu  w zakresie udostępnienia bazy będącej w dyspozycji Starostwa – MOSiR oraz na ewentualne inne wsparcie. Z kolei Burmistrz podtrzymał swą wcześniejszą deklarację iż za swej kadencji będzie starał się poprawić  bazę dla kajakarzy .

Narty wodne- omawiano możliwość   wsparcia Miasta przy organizacji zawodów Water & Snow Festival  szczególnie po stronie litewskiej , chociaż jak zaznaczył Pan Burmistrz jest b. mało czasu . Dodatkowo zostaną podjęte pewne działania w celu przygotowania miejsc dla widzów .

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze . Podkreślano  iż sport jest ponad podziałami i razem można coś osiągnąć.

W imieniu Sparty dziękujemy naszym partnerom  Burmistrzowi i Staroście za zaangażowanie i chęci pomocy dla Sparty Augustów .

zdjęcia ze spotkania

IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0244

wtorek, 14 kwietnia, 2015 Aktualności, Pozostałe