« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Kongres Sportu Powszechnego z udziałem Ministra Sportu w Białymstoku za nami.

Z inicjatywy minister Joanny Muchy odbył się wczoraj  w Białymstoku Kongres Sportu Powszechnego. – Z mojego doświadczenia – a jest to już 11. kongres – wynika, że takie spotkanie ze światem sportu w danym województwie jest bardzo potrzebne i bardzo oczekiwane – powiedziała Minister Joanna Mucha na  konferencji prasowej, w której uczestniczyła wraz z wicemarszałkiem Walentym Koryckim i Członkiem Zarządu Jackiem Piorunkiem, odpowiedzialnym w województwie za rozwój sportu i turystyki.

Wcześniej pani minister spotkała sie z członkami Zarządu Województwa Podlaskiego. Organizatorami Kongresu jest bowiem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Spotkanie ze światem sportu, z samorządowcami, instruktorami, sportowcami i nauczycielami, polegające na omówieniu problemów sportu powszechnego w danym województwie to inicjatywa minister Joanny Muchy. Odbyła już dziesięć takich spotkań w poszczególnych województwach, podlaskie jest więc jej 11. kongresem.
Na kongres w Białymstoku zaproszono 200 osób a wśród zaproszonych byli przedstawiciele AKS Sparta Augustów Prezes Leszek Cisleik oraz Adam Sieńko.
– Ja nie przyjeżdżam po to, by przedstawić konkretne rozwiązania – zapowiedziała na konferencji pani minister – ja raczej spotykam się z całym środowiskiem w danym województwie po to, by dać szansę na przedstawienie pogłębionej diagnozy sportu. A nad konkretnymi rozwiązaniami cały czas pracujemy i musimy wspólnie je wypracować tak, by przebudować cały obszar sportu od dołu. Jeśli nie odbudujemy sportu powszechnego teraz – a możemy mówić wręcz o jego zapaści – to nie mamy co marzyć o sporcie wyczynowym za kilkanaście lat.

Na konferencji przedstawiono również wynik dotychczasowej współpracy województwa podlaskiego z ministerstwem w zakresie budowy infrastruktury sportowej w województwie. W latach 2007-2012 z ministerstwa sportu i turystyki(z pieniędzy uzyskanych z Totalizatora Sportowego) do województwa trafiło 73 mln zł, co stanowiło dofinansowanie do budowy lub rozbudowy 146 obiektów sportowych w województwie. Te obiekty to: 77 Orlików, 5 lodowisk (tzw. białych Orlików), 24 hale sportowe, pływalnie itp.
W tym roku otrzymamy na nowe obiekty jeszcze 4,4 mln zł.- na ścieżki rowerowe, boiska, niewielkie stadiony, wszystko to, co służy uprawianiu sportu powszechnego. Kwota ta wraz z około 4. mln zł na dokończenie w tym roku zaczętych wcześniej inwestycji, daje w sumie kwotę ponad 8 mln zł na sport w naszym województwie. Podczas konferencji minister Mucha przyznała, że 12. miejsce Podlaskiego nie brzmi optymistycznie i jest tu jeszcze dużo do zrobienia szczególnie w gminach odległych od stolicy województwa.

Kongres Sportu Powszechnego

Na Kongres Sportu do Teatru Dramatycznego im. Węgierki w Białymstoku i spotkanie z minister sportu i turystyki Joanną Muchą przyjechało około 200 osób. Władze wojewódzkie reprezentował wicewojewoda Wojciech Dzieżgowski, samorządowe województwa reprezentował członek zarządu Jacek Piorunek, władze miejskie zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Renata Przygodzka.
Wśród przybyłych znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele w-f.
– Tylko w takiej grupie ludzi, dla których sport powszechny jest ważny, jesteśmy w stanie rozmawiać o rzetelnej reformie sportu w naszym kraju – powiedziała minister Joanna Mucha na początku spotkania.
Pani minister przywołała raport jednej z amerykańskich agencji, według której dzisiejsze pokolenie dziesięciolatków Bedzie pierwszym, którego wiek życia w stosunku do rodziców skróci sie o 5 lat. Powodem takiego stanu rzeczy jest otyłość dzieci i brak ruchu.
– Dla nas jest to ostatni dzwonek, by ten negatywny trend odwrócić, to nasza wspólna odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – powiedziała minister Mucha.

Minister przedstawiła katastrofalną sytuację polskiego społeczeństwa wykluczonych ze sportu, z jakiejkolwiek aktywności fizycznej od dzieci klas najmłodszych, poprzez młodzież i dorosłych, na starszych i niepełnosprawnych kończąc. 6-12 proc. polaków uprawia sport, 49 proc. Polaków nie ma żadnej styczności ze sportem czy aktywnością fizyczną. W szkołach podstawowych i gimnazjach 20 proc. uczniów nie uczestniczy w lekcjach w-f, 30 proc. w szkołach ponadgimnazjalnych.
– Marzy mi się takie miejsce, taka sytuacja, gdy samorząd zrobiłby ze sportu prawdziwe narzędzie zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym – zwierzyła się pani minister.
Według statystyk 21 proc. samorządów w Polsce mówi w swoich strategiach o sporcie; 36 proc. finansuje imprezy sportowe, a jedynie 8 proc. angażuje sie na stałe w zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Minister Mucha podkreśliła, że jest to spotkanie konsultacyjne, podczas którego liczy na uwagi zebranych, powody ich frustracji, czy pomysły na reformę sportu powszechnego.

Jacek Piorunek przedstawił na Kongresie wpływ samorządu województwa na rozwój sportu w regionie, wskazując dwie główne formy kształtowania sportu: poprzez działania w zakresie rozwoju sportu oraz budowę infrastruktury sportowej. Renata Przygodzka przedstawiła sytuacje miasta Białystok i jego wpływ na kształtowanie sportu w mieście.
Z referatem o sytuacji sportu wystąpił również Lech Szargiej dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku i prezes Klubu Sportowego Hubal (jednego z najlepszych w Polsce). W swoim referacie Lech Szargiej położył akcent na brakach i niedociągnięciach w wychowaniu dzieci i młodzieży jeśli chodzi o aktywność sportową w szkołach i klubach sportowych.

Sympatycznym punktem obrad Kongresu stał się moment wręczenia przez minister sportu i turystyki odznak sportowych zasłużonym działaczom z województwa.

Minister Mucha

Źródło : http://www.wrotapodlasia.pl/

piątek, 15 marca, 2013 Aktualności, Pozostałe