« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Powstaną klasy sportowe .

We wtorek, 3 stycznia 2017 r. Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotka się z przedstawicielami związków sportowych oraz dyrektorami szkół w celu podpisania porozumienia dot. utworzenia klas sportowych w ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie. Spotkanie odbędzie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Podpisanie porozumienia to nie tylko pierwszy krok w kierunku uruchomienia klas sportowych w Augustowie, ale także działanie na rzecz rozwijania sportu i polepszania współpracy pomiędzy Samorządem Augustowa, augustowskimi związkami sportowymi oraz szkołami. Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik jest przekonany, że uruchomienie klas sportowych spowoduje podniesienie poziomu szkolenia sportowego uczniów.

Utworzenie klas sportowych ma na celu kształcenie dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych mających odpowiednie warunki zdrowotne. Klasy sportowe umożliwią uczniom odpowiedni rozwój talentów. W klasach sportowych uczniowie realizować będą programy szkolenia sportowego (prowadzone we współpracy ze związkami sportowymi) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. W szkolnym planie nauczania umieszczone zostaną zajęcia sportowe w wymiarze co najmniej 10 godzin nauczania, a tygodniowy plan zajęć zostanie opracowany tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych. Uczniowie z klas sportowych będą mieli możliwość uczestnictwa w zawodach i obozach szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem imprez, uzgodnionym pomiędzy związkami sportowymi a szkołami.

Nabór do klas sportowych będą przeprowadzały szkoły przy współpracy ze związkami sportowymi. Porozumienie będzie realizowane od 1 września 2017 r.

Szczegółowe warunki realizacji porozumienia zostaną przedstawione podczas uroczystości jego podpisania we wtorek, 3 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

poniedziałek, 2 stycznia, 2017 Aktualności