« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Prezentacja zespołów i oficjalne otwarcie/Presentation of teams and official opening/Présentation des équipes et ouverture officielle

Finałem piątkowego popołudnia  była prezentacja zespołów w centrum miasta przy pomniku założyciela Augustowa Zygmunta Augusta  .  Wszystkie teamy otrzymały okolicznościowe medale z okazji 15 edycji Mistrzostw w Augustowie , które wręczali Burmistrz Augustowa M. Karolczuk oraz Prezes Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta Z. Sadowski . Całość ceremonii sprawnie poprowadzili A. Grajewska oraz W. Krzywiński. Ale wpierw była krótka historia 15 edycji zawodów w Augustowie . Później przemowy Komisarza UIM oraz Głównego Sedziego Mistrzostw J. Wojewody. 

A na koniec  meldunek  Komandora Mistrzostw Burmistrz, który  oficjalnie otworzył XV Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endurance.

The finale of the Friday afternoon was the presentation of the bands in the city center at the monument to the founder Augustow, King Zygmunt August. All teams received special  medals on the occasion of the 15th edition of the Augustów Championships, which were handed by the Augustów Mayor M. Karolczuk and the President of the Augustów Sports Club Sparta Z. Sadowski. The whole ceremony was smoothly led by A. Grajewska and W. Krzywiński. But first, there was a brief history of the 15th edition of the competition in Augustów. Later, the speeches of the UIM Commissar and the Officer  of the Day   Jerzy Wojewoda .

And finally, the report of the Commander of the Championships of the Mayor, who officially opened the 15th World Championship of Strength Necko Endurance.

piątek, 12 lipca, 2019 Aktualności, Necko Endurance