« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

W Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego delegaci wybrali nowe władze .

15 kwietnia 2023 roku, podczas obrad w Warszawie, Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wybrało nowe władze Związku. Prezesem został Pan Franciszek Haber, który sprawował tę funkcję także w poprzedniej kadencji.

Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Delegaci wybrali Zarząd PZMWiNW na czteroletnią kadencję, który ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Franciszek Haber – Prezes
 • Zdzisław Kasprzak – Wiceprezes ds. Administracyjno-Finansowych
 • Tomasz Wencel – Wiceprezes ds. Sportu Motorowodnego
 • Maciej Kurnik – Wiceprezes ds. Narciarstwa Wodnego
 • Andrzej Marcinkowski – Wiceprezes ds. Śródlądowych
 • Zenon Jasik – Wiceprezes ds. Morskich
 • Paweł Szabelewski – Sekretarz Generalny
 • Grzegorz Dyjas, Aleksandra Janik, Wiesław Jeruć, Anita Koźlicka, Marek Łojek, Piotr Misztak, Tomasz Naorniakowski, Andrzej Prądzyński, Zdzisław Sadowski, Paweł Żuk – członkowie Zarządu.

Miło iż w Zarzadzie mamy „swojego ” człowieka  – Prezesa Sparty  Z. Sadowskiego  . Gratulujemy  

Wcześniej Walnego Zgromadzenia, Delegaci udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Podczas dzisiejszych obrad Delegaci wybrali również członków Sądu Związkowego i Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Anastazy Stępień – przewodniczący
 • Robert Reszkowski – wiceprzewodniczący
 • Mateusz Dyjas – sekretarz
 • Jan Bryk, Andrzej Mazurkiewicz – członkowie.

Do Sądu Związkowego zostali wybrani:

 • Dariusz Drewiczewski
 • Jan Hryniewicz
 • Andrzej Jaroszewski
 • Anna Mianowska
 • Joanna Rau
 • Marcin Sokulski
 • Katarzyna Szumańska
 • Jerzy Śniadecki
 • Paweł Wilczopolski

niedziela, 16 kwietnia, 2023 Aktualności, Narciarstwo wodne