« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Za nami Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Spotkanie Delegatów AKS Sparta.

Tradycyjnie sala konferencyjna Urzędu Miejskiego gościła delegatów i członków Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta Augustów na zebraniu sprawozdawczym naszego stowarzyszenia. Tym razem było to również wyborcze spotkanie delegatów . Dla niektórych naszych kolegów  z naszego Zarządu  było to ostatnie spotkanie w tej roli w  tym dla Prezesa Sparty

Wszystkich delegatów , gości i członków przywitał Prezes Klubu dr Adam Sieńko . A później bardzo sprawnie  były realizowane poszczególne punkty z porządku naszych obrad dzięki prowadzeniu obrad przez naszego kolegę L. Cieślika. Wybrano Komisję Mandatową i Uchwał i Wniosków.

 Prezes Klubu przestawił sprawozdanie z  4 – letniej  kadencji  jak również  za ostatni rok omawiając  dokładnie   wyniki każdej z trzech sekcji klubu .Wpierw  jednak  minutą ciszy uczczono tych którzy  od nas odeszli : wieloletniego Dyrektora Biura Romka Karbońskiego oraz Członka Zarządu  Konrada Rumińskiego.

Adam Sieńko  w swym wystąpieniu podkreślił  iż jest to jego ostatnie wystąpienie jako Prezesa Klubu Sparta . Z racji wyboru na Radnego musi złożyć swą rezygnację i to po dzisiejszym spotkaniu zrobi.

Sprawozdania przedstawione przez Prezesa zamieścimy na stronie Sparty. Co było ważne w wystąpieniu ustępującego Prezesa  jak podkreślał „ nigdy nie zdarzyło się aby zawodnicy nie mogli pojechać na zawody „.

Główna księgowa  Eliza Zakrzewska przedstawiła wynik finansowy klubu  oraz bilans za 2018 rok.

Burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk w swym wystawieniu  gratulował wyników  klubu w 2018 roku . M.in. powiedział  „ nie ma Augustowa  bez Sparty  i Sparty  bez Augustowa „. W swym wystąpieniu Pan Burmistrz   nawiązał do sytuacji finansowej klubu  mówiąc iż dołoży starań aby skutecznie i szybko wprowadzić nowe rozwiązania aby sfinansować  koszty działalności klubu .

Panie Burmistrzu trzymamy za słowo .

Po wystąpieniach ustępujący Zarząd w składzie :

A,Sieńko – Prezes ,  K. Andruszkiewicz i Z. Sadowski – Wice Prezesi  oraz członkowie P. Markiewicz, B. Pozniakowski, A. Palka, A. Masiewicz, B. Kozłowski i W. Rusiłowski;  uzyskał absolutorium.

Pózniej dokonano wyboru nowych władz klubu .

Od dnia wczorajszego na najbliższe 4 lata AKS Sparta kierować  będzie Zdzisław Sadowski.

Wice Prezesami zostali wybrani :

Krzysztof Andruszkiewicz

Piotr Markiewicz

Wojciech Salik

Członkami Zarządu zostali:

Bartłomiej Poznakowski – Sekretarz

Patryk Palczewski – Skarbnik

Agnieszka Grajewska

Marek Kozłowski

Ryszard Iwaszkiewicz

Piotr Domaszewski

Na zakończenie wystąpił nowy Prezes klubu dziękując tym którzy  społecznie pracowali przez ostatnie lata i z różnych względów nie kandydowali do nowych władz jak również  przedstawił co będzie najważniejsze w najbliższym czasie w działaniach nowego Zarządu  klubu.

Na tym Walne Sprawozdawczo Wyborcze Spotkanie Delegatów zakończono .Na zdjęciu nowy Prezes AKS Sparta Zdzisław Sadowski oraz zdjecia z Walnego Sparty.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze AKS Sparta
sobota, 16 lutego, 2019 Aktualności