• Olimpijczycy Augustowskiego Klubu Sportowego

Narciarstwo wodne