slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3
Image Slide 3

O klubie

Prezydium klubu :

Prezes – Leszek Stanisław Cieślik

Prezes Leszek Stanisław Cieślik

Vice Prezes – Krzysztof Andruszkiewicz

Vice Prezes – Krzysztof Andruszkiewicz

Wiceprezes Adam Sieńko

Wiceprezes Adam Sieńko

 

 

 

 

 

 

Sekretarz – Waldemar Rusiłowski

Sekretarz –Waldemar Rusiłowski

Skarbnik  - Piotr Markiewicz

Skarbnik – Piotr Markiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu :

Członek Zarządu Benedykt Kozłowski

Członek Zarządu Andrzej Palka

Członek Zarządu Andrzej Palka

Członek Zarządu Dariusz Bednarczyk

Członek Zarządu Dariusz Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Rumiński
Andrzej Masiewicz
Zdzisław Sadowski

Kierownik Biura – Romulad Kabroński