« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

20 marca2015 zebranie sprawozadwczo – wyborcze naszego klubu .

 

Zarząd Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów, które odbędzie się dnia 20 marca 2015 roku ( piątek ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 17:00 w drugim terminie.

 

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 3. Wręczenie podziękowania – specjalne nagrody AKS Sparta „Busole SPARTY“ przyznane dla :Andrzeja Siemiona oraz zawodników Sparty : Piotra Markiewicza, Adama Wysockiego i Mareka Twardowskiego
 1. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 2. Wybór komisji:
 • mandatowej
 • wyborczej
 • uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 2. Sprawozdanie z działalności Klubu za okres sprawozdawczy
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 5. Sprawozdanie finansowe – Bilans za 2014 rok
 6. Wystąpienia zaproszonych gości
 7. DYSKUSJA
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 11. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
 12. DYSKUSJA
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 14. Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu w celu ukonstytuowania się
 15. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się
 16. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego w celu ukonstytuowania się
 17. Wystąpienie Prezesa Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 19. Zakończenie obrad.
piątek, 20 lutego, 2015 Aktualności, Pozostałe