« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Posiedzenia Zarządu AKS Sparta Augustów.

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Prezydium klubu w dniach 18 i 19 bm. odbyły się spotkania całego Zarządu  z trenerami wszystkich trzech sekcji klubu czyli :

W dniu 18-go o godz. 17-stej z sekcją kajakową a o godz. 18-stej z sekcją nart wodnych .

W dniu następnym z kolei odbyło się  nieco dłuższe spotkanie Zarządu z trenerami sekcji piłki nożnej .

W trakcie  wszystkich spotkań rozmawiano m.in. o wyzwaniach stojącymi w 2015 roku przed każdą z sekcji, o ich problemach i  propozycjach – sugestiach ich rozwiązań. Dyskusje  były  szczere i przyniosły wiele ciekawych propozycji. Zapewne część z nich  znajdzie swe odzwierciedlenie w najbliższych działaniach.

Zarząd klubu dziękuje trenerom za przygotowanie materiałów dot.  zawodników trenujących w poszczególnych sekcjach  oraz  oczekiwań na 2015 rok.

Zarząd AKS SPARTA Augustów .

piątek, 20 lutego, 2015 Aktualności, Pozostałe