« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

oferta sprzedaży – Łódź Master Craft PRO 190 ( nr rejestracyjny BM-0282)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY OFERTOWEJ 

Przedmiot SPRZEDAŻY:   Łódź Master Craft PRO 190 ( nr rejestracyjny BM-0282)

 1. Nazwa i adres sprzedającego:

Augustowski Klub Sportowy „Sparta”     ul. Sucharskiego 15

16-3 00 Augustów

tel/fax 87  643 41 58,   NIP: 846-00-03-501,   REGON 790134993

Bank BPH 05 10600 0076 0000 4015 4000 0062

 1. Określenie przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. łódź Master Craft Pro 190  (MBCUSGR8A797) numer rejestracyjny BM-0282, rok budowy 1997 USA, (do remontu)
 2. silnik Mercruser-350 MAG nr. fabryczny OM 390 498 moc 224 KW
 3. wózek do transportu łodzi nr. rejestracyjny BIJ-8849 nr. identyfikacyjny MBCUKT0486 (uszkodzony)

Dodatkowych informacji w sprawie  sprzedaży udziela Dyrektor Klubu Pan Romuald Kabroński (tel. 876434158).

 1. Opis sporządzenia oferty.                                                          

Oferta musi być dostarczona w zamkniętej kopercie z napisem „Kupno łodzi” i zawierać dane adresowe Kupującego oraz  całkowitą cenę brutto nie mniejszą niż 18 000 zł

( osiemnaście tysięcy złotych). Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) w kasie Klubu bądź potwierdzenie dokonania przelewu na konto klubu .

 1. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100%
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Augustowski Klub Sportowy „Sparta”

 1. Sucharskiego 15

16-300 Augustów

do dnia 23.09.2015r  do godz. 900.

Publiczne odczytanie wszystkich złożonych w terminie ofert nastąpi bezpośrednio po godzinie 9:00 tego samego dnia w siedzibie Klubu.

Klub zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Augustów; 14 września 2015r.              

poniedziałek, 14 września, 2015 Aktualności, Pozostałe
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Augustowa. Objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Augustowa. Objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

 


Klub uhonorowany

Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Partner Strategiczny

lotto

Partner Klubu

Partner klubu

Zdjęcia

Zdjęcia Necko Endurance 2011 OLYXXVIII Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Festyn (4) Mistrzostwa Polski w Skokach na Nartach Wodnych Augustów 2012 Mistrzostwa Polski w Skokach na Nartach Wodnych oraz ,,Netta Cup’’ – Augustów 2011 Mistrzostwa Polski w Skokach na Nartach Wodnych oraz ,,Netta Cup’’ – Augustów 2011
4 odwiedzających teraz
0 gości, 4 bots, 0 członków