« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Sparty

W dniu 25 marca br.  odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Sparty.

Tematem obrad były  sprawy  wynikające ze zgłoszonych  w trakcie obrad wniosków i postulatów   z naszego  sprawozdawczo wyborczego    zebrania jak również sprawy bieżące. Prezes A. Sieńko przekazał informacje dot. miłej uroczystości wręczenie stypendiów dla sportowców Sparty w Białymstoku. Uroczystość było również okazją do rozmów z Marszałkiem Panem M. Baszko oraz Wice Marszałkiem   B. Dyjukiem.

Kolejnym punktem obrad było decyzja o wyznaczeniu przedstawicieli Sparty na Walne Sprawozdawcze Zebranie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Decyzją Zarządu   AKS Sparta reprezentować będą dwaj Wice Prezesi tzn. K. Andruszkiewicz oraz Z. Sadowski oraz M. Krzywiński.  Omówiono również stan przygotowań do zawodów Necko Endurance jak również uroczystości związanych z 50-leciem  kajakarstwa i nart wodnych w Sparcie. Dyskutowano równie nt przygotowania nowego Statutu klubu oraz na inne tematy .

 

czwartek, 26 marca, 2015 Aktualności, Pozostałe