« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

poinformuj nas o realizowanych projektach – prosba UM

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywania materiałów informujących o prowadzonych działaniach, projektach, przedsięwzięciach i sukcesach.

Chcemy promować działania na rzecz lokalnej społeczności wykorzystując bardzo dobre narzędzie, jakim jest oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Augustowie. Aby umieścić informację na stronie www.urzad.augustow.pl należy przygotować krótką notkę o wydarzeniu, ewentualnie dołączyć zdjęcia z imieniem i nazwiskiem autora oraz zgodę na ich wykorzystanie oraz wysłać materiały mailowo na adres: it@urzad.augustow.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji i Turystyki, tel. 87 643 28 83.

 

Zachęcamy do przekazywaniu materiałów i dzielenia się informacjami o realizowanych przedsięwzięciach.

 

 

Pozdrawiam

Michał Kotarski

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Urzędu Miejskiego w Augustowie

wtorek, 14 czerwca, 2016 Aktualności, Pozostałe