« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Posiedzenie Zarządu Sparty.

W dniu wczorajszym tj. w poniedziałek po raz kolejny spotkał się Zarząd Sparty .

W posiedzeniu uczestniczyli praktycznie wszyscy członkowie Zarządu z wyjątkiem K. Ruminskiego  oraz A. Palki . W spotkaniu uczestniczył również  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , Dyrektor oraz Głowna Księgowa . W części gośćmi byli Pan A. Zarzecki oraz R. Harasim

Głównym tematem  było omówienie imprez letnich organizowanych przez nasz klub a szczególnie zawodów Endurance  oraz Lotto Netta Cup.

Ważnym tematem były baza treningowa wszystkich sekcji    i możliwości pozyskania środków finansowych na budowę m.in. boiska , czy tez bazy dla kajakarzy oraz narciarzy wodnych .

Sprawy finansowe klubu oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

W sprawach równych rozmawiano m.inn o spotkaniu w Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego . O wsparciu przez PZKaj ( dzieki staraniom P. Markiewicza )  kajaku do czwórki po naszej kadrze narodowej oraz jedynki .

 

wtorek, 1 września, 2015 Aktualności, Pozostałe