« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Zebranie Sprawozdawcze Delegatów za 2015 rok AKS Sparta w dniu 17 marca 2016 .

Zarząd AKS Sparta informuje o Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów za 2015 rok , które odbędzie się w dniu 17 marca br. W Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie o godz. 16.30. w pierwszym terminie i o godz. 17.00 w drugim terminie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcia Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków .
 5. Wręczenie najwyższych nagród klubu – „ Busoli Sparty „
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 7. Sprawozdanie Prezesa Klubu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 10. Sprawozdanie finansowe – bilans za 2015.
 11. Omówienie projektu Statutu AKS Sparta .
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie Uchwał w sprawie Statutu.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Głosowanie w sprawie Uchwał i Wniosków
 16. Zakończenie obrad

Prezes Zarządu

Dr inż. Adam Sieńko

środa, 9 marca, 2016 Aktualności, Pozostałe