« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Decyzje Urzedu Miejskiego dotyczące wsparcia organizacji i stowarzyszeń zajmujących się sportem .

Dotacje zostały przyznane. W poniedziałek, 18 stycznia, w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie komisji, która zadecydowała jakim organizacjom i stowarzyszeniom zajmującym się sportem, należy się pomoc finansowa. Jak się okazało nie wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Jak zapewnił Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa, ci którzy nie otrzymali wsparcia mają jeszcze na to szanse.

– W tym roku posiedzenia komisji konkursowych po raz pierwszy w historii Augustowa są otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta, dzięki czemu każdy może przyjrzeć się pracy organu opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań publicznych miasta –informuje Michał Kotarski, pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miasta. – Ważną zmianą w tym roku jest składanie ofert w zamkniętych kopertach, których otwarcie następuje dopiero na posiedzeniu komisji konkursowej.
Na poniedziałkowym spotkaniu w komisji oprócz urzędników miasta zasiedli przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy służyli swoją wiedzą i doświadczeniem. Do zadań komisji należało sprawdzenie złożonych ofert pod względem formalnym jak i merytorycznym.
Na konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych wpłynęło ponad 20 ofert. Zatem komisja nie miała łatwego zadania. Jednak po długich obradach zadecydowała jakim organizacjom i stowarzyszeniom przyznać dotacje. Wyniki swojej pracy przedłożyła Wojciechowi Walulikowi, burmistrzowi Augustowa, który podziękował komisji za wytężoną i sumienną pracę.
– Organizacjom biorącym udział w konkursie dziękuję zaś za trud w przygotowaniu ofert konkursowych. Konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych jest dla mnie bardzo ważny jako osoby wywodzącej się ze środowiska sportowego. Po zapoznaniu się z protokołem przedłożonym przez komisję konkursową oraz po analizie złożonych ofert, podjąłem ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na realizację 16 zadań publicznych miasta – mówi włodarz. – Mam nadzieję, że dzięki przyznanym środkom finansowym, jak największa liczba mieszkańców będzie mogła skorzystać z oferty podmiotów wspierających sport i kulturę fizyczną w naszym mieście. W szczególności bardzo mi zależy na dzieciach i młodzieży aby miały do wyboru szeroki wachlarz dyscyplin sportowych, które propagują zdrowy tryb życia oraz pozwalają rozwijać ich pasję. Wszystkim organizacjom życzę powodzenia w realizowanych projektach i mam nadzieję, że przyznane pieniądze przyczynią się do rozwoju sportu w naszym mieście.
Z informacji podanych nam przez komisję wynika, że sporo przedsięwzięć sportowych nie otrzymało dotacji. Zapytaliśmy więc burmistrza miasta, czym te decyzje były spowodowane.
– Proszę się nie obawiać, organizatorzy tych przedsięwzięć, na które nie otrzymali dofinansowania, będą mieli okazję jeszcze o to zabiegać – zapewnia burmistrz. – Ponieważ w marcu odbędzie się kolejny otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć związanych ze sportem i programami profilaktycznymi.

Wykaz ofert i dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2016

 1. Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja” – II Puchar Burmistrza Miasta Augustowa w Orientacji Sportowej – 9000,00 zł
  Augustowskie Towarzystwo Kajakowe – Zawody Kajakowe o Olimpijskie Wiosło – 1000,00 zł
  3. Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”- Udział w rywalizacji sportowej w kategoriach: Młodzik (U-12) i Kadet (U-15) w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski -8000,00 zł
 2. Augustowski Klub Sportowy „Sparta”- Szkolenie zawodników różnych kategorii wiekowych i wspieranie reprezentacji miasta w lokalnym i ponad lokalnym współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu – 180000,00 zł
  5. Augustowski Klub Kyokushin Karate- Popularyzacja sportu karate kyokushin oraz udział zawodników i kadry Augustowskiego Klubu Karate Kyokushin w szkoleniach i zawodach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej- 15000,00 zł
  6. Augustowskie Towarzystwo Brydżowe- Brydż dla wszystkich- 4000,00 zł
  7. Uczniowski Klub Sportowy „Pływacy” Augustów- „Pływam bez promili”- 12000,00 zł
  8. Uczniowski Klub Sportowy Technik Augustów- Trenuję, startuję – z rówieśnikami rywalizuję – 22000,00 zł
  9. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie- Udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich zawodników Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie -1000,00 zł
  10. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Augustów- Sail & Wake -5000,00 zł
  11. Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada”- X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Promenada CUP -5000,00 zł
  12. Augustowska Organizacja Turystyczna- Z Biegiem Kanału Augustowskiego -8000,00 zł
  13. Klub Aikido Kresmeni- Augustów trenuje Aikido!-4000,00 zł
  14. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów- Szkolenie reprezentacji UKS Centrum Augustów i start w II lidze piłki siatkowej i Pucharze Polski – 40000,00 zł
  15. Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich i Rowerowych
  – Rowerowa majówka rodzinna- 5000,00 zł
  -IV Turniej Steel Dart’a o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa Puchar Polski Polskiej Organizacji Darta- 1000,00 zł

Zródlo : http://dziennikpowiatowy.pl

środa, 3 lutego, 2016 Aktualności, Pozostałe