« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Nowe władze klubu.

W dniu 15 lutego 2019 roku Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów wybrało nowe władze klubu, które przez najbliższe 4 lata kierować będą naszym klubem :

Zarząd Klubu .

Prezes

Zdzisław Sadowski

Wice Prezesi :

Krzysztof Andruszkiewicz, Piotr Markiewicz , Wojciech Salik

Sekretarz :

Bartłomiej  Poźniakowski

Skarbnik:

Patryk Palczewski

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Grajewska

Marek Kozłowski

Ryszard Iwaszkiewicz

Piotr Domaszewski

KOMISJA REWIZYJNA

Iwona Olszewska – Przewodnicząca

Jakub Rutkowski – Wiceprzewodniczący

Waldemar Rusiłowski – Sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI

Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący

Andrzej Czuper – Zastępca

Janusz Koszycki – Członek

poniedziałek, 18 lutego, 2019 Aktualności