« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Sprawozdanie z działalności klubu przedstawione na Walnym Zjezdzie Sprawozadawczo Wyborczym Sparty

Sprawozdanie przedstawił Prezes Klubu Pan Adam Sieńko

Sprawozdanie z działalności Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Augustowie

za okres  od dnia 25.03.2011 r. do dnia 20.03.2015 r.

Szanowni zebrani!

Odbywające się w dniu dzisiejszym Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów obejmuje 4 – letni okres działalności Klubu. Był to dość trudny okres       w działalności Stowarzyszenia w stosunku do poprzednich kadencji. Zachodzące      w dalszym ciągu przemiany społeczno – gospodarcze w kraju, w szczególności trudne dla sportu,  spowodowały, że Zarząd Klubu i jego biuro wykonawcze starały się sprostać nowym wyzwaniom i nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku. Celem nadrzędnym wszelkich działań było stworzenie optymalnych warunków do uprawiania sportu dla zawodników poszczególnych sekcji i osiągania przez nich znaczących  wyników sportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Przechodząc do omówienia działalności organizacyjnej zacznijmy od oceny pracy Zarządu Klubu, który został wybrany w dniu 25 marca 2011 roku na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów w następującym składzie:

 1. Leszek Cieślik – Prezes
 2. Adam Sieńko – Wiceprezes
 3. Krzysztof Andruszkiewicz – Wiceprezes
 4. Waldemar Rusinowski – Sekretarz
 5. Piotr Markiewicz – Skarbnik
 6. Andrzej Palka – członek
 7. Benedykt Kozłowski – członek
 8. Zdzisław Sadowski – członek
 9. Andrzej Masiewicz – członek
 10. Dariusz Bednarczyk – członek
 11. Konrad Rumiński – członek.

W dniu 19 grudnia 2014 roku Leszek Cieślik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Klubu, pozostając członkiem Zarządu Klubu.Funkcję Prezesa Zarządu powierzono dotychczasowemu Wiceprezesowi Adamowi Sieńko a Wiceprezesem został Zdzisław Sadowski. Biuro Klubu prowadzone jest przez Dyrektora Romualda Karbońskiego , Główną Księgową była Wanda Stefanowska pracująca  do 30.06.2012 r. Od 01.07.2012 r. do 31.07.2014 r. funkcję Głównej Księgowej pełniła Katarzyna Grabowy a od 15.09.2014 r. jako Główna Księgowa zatrudniona jest Eliza Zakrzewska.

W trzech sekcjach sportowych Klub zatrudnia następującą kadrę szkoleniową:

 1. Kajakarstwo :
  • Jerzy Grąbczewski – trener I klasy,
  • Adam Wysocki – instruktor,
  • Anna Ryszkiewicz – instruktor, pracuje społecznie
 2. Narciarstwo wodne:
  • Maciej Krzywiński – trener II klasy,
  • Mateusz Krzywiński- instruktor, pracuje społecznie
  • Konrad Duczyński – sternik łodzi motorowej,
 3. Piłka nożna:
  • Jacek Bayer – trener II klasy,
  • Tomasz Kamiński – instruktor,
  • Marcin Kłoczko – trener II klasy, współpracuje z Klubem a zatrudniony w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym

oraz

Mieczysław Sobolewski – trener II klasy oraz Rafał Harasim – trener II klasy, Karol Salik – instruktor, Łukasz Bućko – instruktor: są to szkoleniowcy Akademii Piłkarskiej.

Przez cztery lata społecznej pracy Zarządu klubu odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Klubu i 11 posiedzeń Prezydium Zarządu Klubu. Frekwencja na zebraniach wynosiła 80 %.

Na każde zebranie zapraszany był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniach rozpatrywano sprawy dotyczące:

 • Działalności finansowej Klubu i poszczególnych sekcji sportowych
 • Działalności sportowo – szkoleniowej i uzyskanych wyników sportowych
 • Sprawy organizacji, przebiegu i podsumowania organizacji zawodów sportowych
 • Sprawy organizacyjne i wykonawcze.

Zarząd Klubu oraz społeczni działacze skupieni wokół sekcji sportowych w okresie 4 lat poza uzyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową  ( o czym w dalszej części ) starali się w miarę możliwości poprawić bazę materialną przy wspólnym działaniu z samorządem miasta, powiatu i województwa. Nie wszystko nam  się udało.

Sekcja narciarstwa wodnego w dalszym ciągu korzysta z hangaru na sprzęt, hangaru nawodnego dla łodzi motorowej i siłowni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Trenerzy, zawodnicy i działacze tej sekcji przenieśli się z trenowaniem z jeziora Rospuda na jezioro Białe, gdzie na zatoce tartacznej urządzili we własnym zakresie tymczasową bazę treningową. Z informacji Urzędu Miasta wynika, że w tym miejscu, w najbliższym czasie, zostanie wybudowana baza z pełnym zapleczem na prowadzenie szkolenia oraz organizacji zawodów sportowych.

Sekcja kajakowa przy starym hangarze na sprzęt sportowy korzysta z pawilonu – szatni z urządzeniami sanitarnymi. Zawodnicy tej sekcji w dalszym ciągu korzystają    z pomocy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ( hangar na sprzęt, szatnia, siłownia).

Sekcja piłki nożnej korzysta z boiska głównego, szatni, pokoju dla sędziów, płyty „Orlika” Centrum Sportu i Rekreacji, „Orlika” przy Zespole Szkół Samorządowych, sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2.

W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z Urzędem Miasta w celu znalezienia optymalnego rozwiązania warunków do szkolenia sportowego kajakarzy w oparciu o bazę przy Gimnazjum nr 1, dla sekcji piłki nożnej – modernizacji boiska treningowego pełnowymiarowego,  ze sztuczną nawierzchnią na  stadionie  Centrum Sportu           i Rekreacji.

Do prawidłowej i dobrze prowadzonej działalności Klubu, osiągania znacznych wyników sportowych, poprawy bazy sportowej – potrzebne są środki finansowe.

Główne dochody Klubu pochodzą z następujących źródeł:

 • Dotacji na zadania zlecone z Urzędu Miasta w Augustowie
 • Dotacji na zadania zlecone z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
 • Dotacji na organizację imprez sportowych z Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
 • Realizacji projektów sportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Umów sponsorskich zawieranych z firmami z Augustowa, regionu i Polski
 • Darowizn
 • Składek członkowskich.

Budżet Klubu w okresie sprawozdawczym w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:

Bardzo ważnym elementem w działalności Klubu jest współpraca z firmami  i przedsiębiorstwami z terenu miasta Augustowa, Białegostoku i Warszawy.

 

Do naszych nieocenionych partnerów i przyjaciół należą:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Giga”
 • „Balt-Yacht” Krystyna i Benedykt Kozłowscy Spółka Jawna
 • Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.
 • Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie
 • Plast Sernice Pack w Warszawie Konrad Rumiński
 • Augustowianka Sp. z o.o.
 • Przychodnia Lekarska „Eskulap” Zdzisław Sadowski
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „Predom” w Warszawie
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • Augustowska Spółdzielnia Spożywców „Społem”
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Nadleśnictwo Augustów
 • Starostwo Powiatowe w Augustowie
 • Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN Andrzej Masiewicz
 • Bank Spółdzielczy w Augustowie
 • Dobkowski Paliwa Tomasz Dobkowski
 • Sklep Metalowy Leszek Czajkowski
 • Urząd Marszałkowski w Białymstoku
 • Fundacja „Partnerstwo” w Warszawie
 • Augustowskie Placówki Kultury
 • Żegluga Augustowska
 • British American Tobacco Polska
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie
 • Centrum Sportu I Rekreacji w Augustowie
 • PKS w Suwałkach

Najważniejszym partnerem i sponsorem Klubu, poprzez zadania zlecone, jest Urząd Miejski w Augustowie.

Otrzymane środki finansowe z Urzędu Miasta stanowią 1/5 budżetu Klubu.

Do najważniejszych imprez sportowych planowanych w 2015 roku należą:

 • Międzynarodowe Zawody „Slalom-Śnieg i Woda” w dniach 31.05 – 01.06.2015 r. w Druskiennikach i Augustowie
 • XI Motorowodne Mistrzostwa Świata „Necko Endurance 2015” w dniach 11-12 lipca 2015 r.
 • Międzynarodowy Konkurs Skoków na Nartach Wodnych „Netta Cup 2015” – memoriał Zygmunta Kowalika w dniach 01-02 sierpnia 2015 r.

Przechodząc do omówienia wyników sportowych sekcji Klubu należy zaznaczyć, iż dotyczyć one będą tylko najważniejszych osiągnięć, bowiem lista zawodników, którzy święcili tryumfy, zdobywali indywidualne i drużynowe mistrzostwa na akwenach w kraju i za granicą jest na tyle długa, że zajęłaby zbyt wiele miejsca i czasu.

Sekcja kajakowa

Sekcja kajakowa liczy około 35 zawodników i zawodniczek, którzy systematycznie trenują i biorą udział w zawodach krajowych i zagranicznych.

Szkoleniowcami tej sekcji są Jerzy Grąbczewski – trener I klasy, Adam Wysocki – instruktor i Anna Ryszkiewicz – instruktor.

Największe sukcesy sportowe uzyskała seniorka Edyta Dzieniszewska – Kierkla, która w ostatnim 4-leciu zdobyła 26 medali, w tym 6 złotych, 17 srebrnych i 3  brązowe Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Akademickich Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. Jest członkiem kadry narodowej z dużymi szansami startu na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r. w Brazylii.

Młodzi zawodnicy w okresie ostatnich 4 lat zdobyli 29 medali, w tym 12 złotych, 11 srebrnych i 6 brązowych Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostw Polski Młodzików, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Długodystansowych Mistrzostw Polski i Maratonie Kajakowym. Zawodnicy, którzy zdobywali w/w medale to Bartosz Wiśniewski, Paweł Wysocki, Przemysław Janewicz, Mateusz Motybel, Łukasz Bonarski, Michał Karp, Kacper Charko, Krzysztof Dubnicki, Karol Dubnicki, Rafał Chabasiński, Adam Masiewicz, Marcin Burzym, Paweł Chojnowski, Aleksandra Twardowska, Patrycja Kuczyńska, Zbigniew Zięcina, Przemysław Rakus, Jakub Samel, Szymon Łazarski, Bartłomiej Sztuk.

Ogółem zawodnicy sekcji kajakowej we wszytkich zawodach i we wszystkich kategoriach wiekowych w okresie mijającego 4-lecia zdobyli 87 medali, w tym 29 złotych, 34 srebrne i 24 brązowe. W rankingu Polskiego Związku Kajakowego sekcja kajakowa zajmowała następujące miejsca: 32, 31, 28 i 27  na 88 sklasyfikowanych klubów w Polsce.

Edyta Dzieniszewska-Kierkla w Plebiscycie „Gazety Współczesnej” na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego zajmowała zawsze czołowe miejsca a w 2014 roku zajęła pierwsze miejsce, jak również  trenerem roku 2013 został Jerzy Grąbczewski. Wielokrotnie uznawani byli przez Kapitułę Podlaskiej Rady Olimpijskiej za najlepszego sportowca i trenera w dyscyplinach olimpijskich województwa podlaskiego.

 Sekcja narciarstwa wodnego

Sekcja narciarstwa wodnego od lat osiąga bardzo dobre wyniki sportowe liczące się w kraju a w ostatnim okresie w Europie, w kategoriach młodzieżowych i seniorskich.

Działalność sekcji, współorganizowane przez nią zawody, poza aspektem sportowym, ma ogromne znaczenie promocyjne i przyczynia się do promowania walorów turystycznych  Pojezierza Augustowsko – Suwalskiego i samego królewskiego grodu nad Nettą. Relacje prasowe, radiowe, telewizyjne propagują walory naszego regionu także w Europie i na świecie.

Aktualnie sekcja liczy około 10 zawodników,  w tym  3 seniorów oraz 7 juniorów               i młodzików. Zawodnicy startowali w wielu imprezach w kraju i za jego granicami. Największe sukcesy sportowe uzyskane w ostatnim 4-leciu to  12 medali, w tym 4 złote,  4 srebrne  i 4 brązowe Mistrzostw Świata Seniorów i Juniorów,   drużynowo     i indywidualnie, w poszczególnych kategoriach i konkurencjach  za  motorówką         i wyciągiem, przez zawodników: Mateusza Krzywińskiego, Jakuba Rutkowskiego, Kamila Borysewicza, Joannę Wąż, Małgorzatę Rutkowską i Ewelinę Cyl.

Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych to 94 medale, w tym 53 złote, 24 srebrne i 17 brązowych.  Oprócz tak znakomitych osiągnięć  zawodnicy      w okresie ostatnich 4 lat zdobywali również medale, biorąc udział w zawodach krajowych i międzynarodowych.

W Plebiscycie „Gazety Współczesnej” na Najlepszego Sportowca 2014 roku Kamil Borysewicz zajął 5 miejsce.

Podsumowaniem tego okresu jest 159 medali, w tym 89 złotych, 42 srebrne i 38 brązowych.

Kamil Borysewicz ustanowił dwa znakomite rekordy Polski seniorów w skokach wynikiem 61,50 m za wyciągiem i 63,60 m za motorówką. Tak dobre wyniki sportowe i osiągnięcia zawodników sekcji narciarstwa wodnego to zasługa ogromnej pracy i zaangażowania trenera Macieja Krzywińskiego oraz sternika łodzi motorowej Konrada Duczyńskiego, a w ostatnim okresie  Mateusza Krzywińskiego i Jakuba Rutkowskiego.

Sekcja piłki nożnej

Sekcja piłki nożnej to najstarsza sekcja działająca w Klubie.  Powstała  praktycznie   w tym samym roku co Klub „Sparta”  – 68 lat temu. Jest jednocześnie najliczniejsza, skupia ponad 180 zawodników, w tym 20 seniorów, 20 juniorów, 20 młodzików, 20 trampkarzy oraz około 100 młodych uczestników, powstałej jesienią 2012 roku Akademii Piłkarskiej.

Zawodnicy sekcji piłki nożnej zarejestrowani są w Podlaskim Związku Piłki Nożnej w Białymstoku i uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez ten Związek. Wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników sekcji piłki nożnej to ogromna zasługa i zaangażowanie trenerów i instruktorów, którzy w okresie ostatnich 4 lat  prowadzili szkolenie sportowe: Jacek Bayer, Rafał Harasim, Aleksander Filipow, Marcin Kłoczko, Mieczysław Sobolewski, Karol Salik, Łukasz Bućko, Tomasz Kamiński.

Podsumowując wyniki sportowe uzyskane przez zawodników wszystkich sekcji sportowych należy stwierdzić, że był to dobry okres 4 lat w działalności Klubu.

Zarząd, który zostanie wybrany podczas dzisiejszego zebrania, stanie przed nowymi wyzwaniami. Będzie musiał skoncentrować się jeszcze skuteczniej na pozyskiwaniu dodatkowych środków i zadbać o dobrą kondycję finansową Klubu.

Ustępujący Zarząd życzy naszym następcom dużego progresu,  „skoku do przodu”     i wierzymy, że nasi koledzy i przyjaciele, którzy znajdą się w nowym zarządzie podołają temu zadaniu.

Drodzy Delegaci i Działacze!

Praca na rzecz Klubu nie jest ani łatwa, ani prosta, szczególnie w dzisiejszych czasach. Nie chodzi nam o powołanie sztabu ludzi , tylko i wyłącznie „dobrej woli”, ale autentycznie zaangażowanych w dalszy rozwój naszej „Sparty” i co ważne skutecznych. Potrzebujemy w różnym stopniu i doradców, i pragmatycznych wykonawców, którzy bez oporów poświęcą swój talent i czas by kontynuować bogatą tradycję augustowskiego sportu. Pragniemy, aby przez następne dziesięciolecia Klub spełniał rolę wychowawczą, był „kuźnią” charakterów a jego zawodnicy i trenerzy byli wzorem i przykładem dla młodych dziewcząt i chłopców. To jest misja Klubu na następne lata.

Szanowni Państwo!

Pozwólcie, że na zakończenie wystąpienia serdecznie podziękuję, za duży wkład pracy społecznej działaczom Zarządu Klubu, kadrze szkoleniowej a w szczególności zawodnikom, za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dziękuję naszym niezawodnym partnerom i sponsorom  za  pomoc  finansową i materialną, dyrekcjom szkół za współpracę i życzliwość, rodzicom naszych sportowców za serdeczną atmosferę i wsparcie,  przedstawicielom  prasy,  radia        i telewizji za  popularyzację  naszych  imprez i osiągnięć  sportowych oraz za twórczą i budującą krytykę.

Szczególne podziękowania składam  władzom  samorządowym  miasta            i powiatu, Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiej Federacji Sportu, Podlaskiemu Związkowi Kajakowemu, Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego, Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej, którzy służyli nam radą  i na co dzień wspierali nasze działania, doceniając osiągnięcia sportowe i organizacyjne Klubu.

Kończąc wystąpienie, pragnę jeszcze raz w imieniu Zarządu Klubu życzyć nowemu Zarządowi kontynuacji i dalszych osiągnięć, a zawodnikom i ich trenerom sukcesów sportowych i godnego reprezentowania naszego miasta i regionu na stadionach, akwenach w kraju i na świecie.

 

Serdecznie dziękuję za uwagę.

sobota, 21 marca, 2015 Aktualności, Pozostałe