« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Kajakowego.

W dniach 1-2 grudnia w Warszawie odbyło się Walne  Sprawozdawczo-Wyborcze  PZkaj .

Delegatami z naszego miasta  na zebranie byli m.inn. :

  1. Krzysztof Andruszkiewicz  – Wice Prezes  AKS Sparta Augustów
  2. Piotr Markiewicz – członek zarządu AKS Sparta Augustów
  3. Wojciech Walulik – Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Kajakowego

Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w obradach. Miło nam donieś iż Piotr Markiewicz została wybrany do Zarządu PZKaj a klub Sparta otrzymał kajak Vajda Minisonic z wiosłem G’Power.  Poza tym działanie „Augustowskiej ekipy przyniosły inne pozytywne efekty o których poinformujemy wkrótce.

Poniżej pismo  ponownie wybranego  Prezesa Polskiego Zwiazku Kajakowego Józefa Bejnarowicza.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Demokracja zwyciężyła a  zakończony zjazd był sukcesem nas wszystkich.

W zebraniu  wzięło udział 143  przedstawicieli  członków zwyczajnych   i tyle

  • osób brało udział w wyborze i  głosowaniu na Prezesa PZKaj. Było to 100 %

delegatów przybyłych na nasz zjazd i jest  to  ewenement w historii różnych

zjazdów a zwłaszcza sportowych.

Łącznie w całym  zebraniu wraz z gośćmi i osobami  towarzyszącymi wzięło

udział ponad 200 osób a sala hotelu Radisson ledwie pomieściła wszystkich

zainteresowanych. Po zmianie statutu i wprowadzeniu możliwości udziału przez

przedstawicieli wszystkich  członków zwyczajnych    kluby wykorzystały

możliwość udziału i jest to największy sukces wprowadzonych zmian w statucie

a tym samym tego zebrania

Do Zarządu PZKaj. zostali wybrani w kolejności alfabetycznej:

Birecki Wacław, Dziura Andrzej ,  Kosiak Tomasz, Kotowicz Grzegorz, 

Książek Piotr,  Kudlik Zbigniew, Kuhn Uta, Markiewicz Piotr,

Pracharczyk Ireneusz, Wróblewski Tadeusz,

Do Komisji Rewizyjnej PZKaj. zostali wybrani:

Górecka Aneta, Kruża Wiesław, Kozicz Andrzej,

Przyszłość Polskiego Związku Kajakowego i wszystkich jego członków będzie                    

w dużym stopniu uzależniona od pracy  mniejszego liczebnie zarządu                  

i poszczególnych komisji wraz z ich przewodniczącymi. Bez zaangażowania

wszystkich nie da rady realizować podjętych zadań i rozwijać naszej organizacji

dla dobra wszystkich klubów. Dlatego też mam nadzieje że nowy zarząd będzie

zdeterminowany do pracy a nie tylko do pełnienia funkcji.

W ciągu najbliższych 2 tygodni przedstawię propozycje rozdziału zadań w

zarządzie i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków.

Wszystkich członkom zwyczajnym i ich przedstawicielom dziękuję za

  • obdarzenie mnie ponownie  zaufaniem  i deklaruję dalszą pracę na rzecz

poprawy  wizerunku związku  i warunków pracy w klubach a także podniesienie

poziomu sportowego naszych zawodników i zawodniczek

Dzisiaj wiem że wynik sportowy na Igrzyskach Olimpijskich jest najlepszym i

najważniejszym obrazem poziomu organizacyjnego naszego związku.

Serdecznie pozdrawiam

Józef Bejnarowicz

Prezes Zarządu

Polskiego Związku Kajakowego

wiecej informacji :http://www.pzkaj.pl/

poniedziałek, 3 grudnia, 2012 Aktualności, Kajakarstwo