« Poprzedni wpis    |     Następny wpis »

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów AKS „Sparta „

            Zarząd Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” informuje iz   Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów,  odbędzie się dnia 15 lutego 2019 roku (piątek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.30 w drugim terminie.

Proponowany porządek Zebrania:

 1.  Otwarcie zebrania
 2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 3.  Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 4.  Wybór komisji:

 – Mandatowej

 – Uchwał i Wniosków

 •  Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 •  Sprawozdanie z działalności Klubu za okres sprawozdawczy
 •  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 •  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 •  Sprawozdanie finansowe – Bilans za 2018 rok
 •  Wystąpienia zaproszonych gości
 •  DYSKUSJA
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 •  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 •  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 •  Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
 •  DYSKUSJA
 •  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 •  Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu w celu ukonstytuowania się
 •  Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się
 •  Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego w celu ukonstytuowania się
 •  Wystąpienie Prezesa Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”
 •  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 •  Zakończenie obrad.
piątek, 1 lutego, 2019 Aktualności